Halsuan tuulivoimahanke

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Halsuan tuulivoimapuistoon suunnitellaan enintään 85 tuulivoimalaa, jotka sijoittuisivat kaksiosaiselle 7470 hehtaarin hankealueelle, joista toinen rajautuu Kokkolan kaupunkiin ja Lestijärven kuntaan. Tuulivoimapuisto sijoittuu Halsuan ja Lestijärven taajamien väliin seitsemän kilometriä Halsuan keskustaajamasta itään ulottuen pohjoisesta Hankasalmenkankaalta etelässä likimain Penninkijoelle saakka. Muita lähialueen keskustaajamia ovat Lestijärvi (noin 15 km koilliseen), Perho (noin 16 km etelään) ja Veteli (noin 25 km länteen). Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennettaisiin rakennus- ja huoltoteitä, muuntoasemia sekä liitynnät sähköverkkoon. Alueen osayleiskaavoitus on tarkoitus sovittaa yhteen YVA-menettelyn kanssa.

ARVIOINTIOHJELMA

Nähtävillä:

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat virka-aikana nähtävillä 19.11.2015 – 30.12.2015 virallisilla ilmoitustauluilla;

 • Halsuan kunnassa, Kauppisentie 5, 69510 Halsua,
 • Kokkolan kaupungissa, Kauppatori 5, 67100 Kokkola,
 • Lestijärven kunnassa, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi,
 • Perhon kunnassa, Keskustie 2, 69950 Perho ja
 • Vetelin kunnassa, Kivihyypäntie 1, 69700 Veteli.

Kuulutus ja arviointiohjelma toimitetaan yleisön nähtäville kuulutusajaksi myös;

 • Halsuan kirjastoon, Perhontie 27, 69510 Halsua,
 • Kokkolan kaupunginkirjastoon, Isokatu 3, 67100 Kokkola,
 • Lestijärven kirjastoon, Lestintie 38 A, 69440 Lestijärvi,
 • Perhon kunnankirjastoon, Koulutie 4, 69950 Perho ja
 • Vetelin pääkirjastoon, Koulukuja 1, 69700 Veteli

Mielipiteen esittäminen:

Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja viimeistään 30.12.2015 klo 15.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 77, 67101 KOKKOLA. Lausunnot ja mielipiteet pyydetään toimittamaan myös Word-tiedostona ja viittaamaan niissä diaarinumeroon EPOELY/4677/2015.

Yleisötilaisuus:

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus on keskiviikkona 9.12.2015 Halsuan uudessa koulukeskuksessa, Perhontie 29, Halsua. Tilaisuudessa esitellään arviointiohjelma ja siellä on mahdollista keskustella YVA-menettelyn yhteysviranomaisen, hankkeesta vastaavan, konsultin ja kaavoittajan kanssa. Yleisötilaisuus pidetään ns. ”avoimet ovet”-periaatteella klo 15.00-18.00. YVA-yhteysviranomaisen puheenvuoro sekä arviointiohjelman ja kaavaluonnoksen esittely pidetään klo 16.30 alkaen. Kahvitarjoilu klo 15.00-16.30.

ARVIOINTISELOSTUS

 • Arviointiselostus
 • Kuulutus arviointiselostuksesta
 • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta
 • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta

Nähtävillä:

Mielipiteen esittäminen:

Yleisötilaisuus:

Julkaistu 9.10.2015 klo 15.30, päivitetty 28.1.2016 klo 15.35

Aihealue: