Gles Oy:n Mäntsälä Aero -lentokenttä, Mäntsälä

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tarkoituksena on toteuttaa uusi yleisilmailun lentokenttä erityisesti pääkaupunkiseudun tarpeita varten. Lentokenttä sijaitsee Mäntsälässä valtatien 25 vieressä lähellä pääkaupunkiseutua. Hankealueen pinta‐ala on 49 hehtaaria.

Alueen maarakentamisessa hyödynnetään hankealueelta louhittavaa maa‐ainesta sekä purkutyömailla muodostuvaa kierrätysbetonia ja –tiiliä. Lisäksi voidaan hyödyntää pääkaupunkiseudun jätteenpolttolaitoksessa muodostuvaa kuonaa. Pintarakenteissa voidaan hyödyntää kaduilta kerättyä hiekoitussepeliä. Alueen pohjarakenteiden rakentamisessa käytettävän betonimurskeen raekoko on pääosin alle 400 mm. Rakentamisessa voidaan hyödyntää myös betonilouhetta, joka sisältää myös betonirautoja. Hankealueelta louhitaan kalliota, joka hyödynnetään lentokentän rakentamisessa louheena ja murskeena. Uusiomateriaalien lisäksi rakentamisessa voidaan käyttää maa‐ainesten ottoalueilta tuotavaa kiviainesta. Rakentamisessa hyödynnetään betoni‐ ja tiilimursketta arviolta 80 000‐160 000 tonnia (53 000 – 107 000 m3) vuodessa.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 1 Pitkä kenttä ja kiihdytysrata
  • Vaihtoehto 2 Pitkä kenttä ja huoltoasema
  • Vaihtoehto 3 Pitkä kenttä
  • Vaihtoehto 4 Lyhyt kenttä
  • Vaihtoehto 0 Alueen tasaus ja muuttaminen pelloksi

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 24.10. - 26.11.2018 nähtävillä Mäntsälän kunnantalolla, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä.

Yleisötilaisuus

Hankkeen esittelytilaisuus pidetään tiistaina 30.10.2018 klo 17.00 - 20.00 Hirvihaaran kartanolla osoitteessa Kartanonlenkki 56, 04680 Hirvihaara. Klo 17-18 voi tulla keskustelemaan YVA:n tekijöiden ja hankkeesta vastaavan kanssa ja juomaan kahvia ja teetä. Klo 18-19 on hankkeen ja sen YVA:n esittely, jonka jälkeen on mahdollisuus yleisiin kysymyksiin ja keskusteluun

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta kirjallisen mielipiteensä viimeistään 26.11.2018 mennessä joko sähköisesti: kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi tai osoitteella: Uudenmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki. Viitteeksi tulee laittaa Mäntsälä Aero -lentokenttäYVA/Tuomas Autere.

 

 

 

Julkaistu 18.10.2018 klo 8.47, päivitetty 18.10.2018 klo 9.52

Julkaisija: