AT-Tuote Oy:n Pornaisten aerosolitehdas, Pornainen

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen kuvaus

AT-Tuote Oy suunnittelee uuden aerosolitehtaan rakentamista Pornaisten Portin yrityskylään Pornaisiin. Hankkeeseen kuuluu tuotantolaitoksen sekä siihen liittyvän varastorakennuksen rakentaminen Pornaisten Portin yritysalueelle. Tuotantolaitoksessa tullaan valmistamaan pääosin erilaisia aerosolituotteita. Valmiit tuotteet tullaan varastoimaan hankealueelle rakennettavassa varastossa tai Sipoon Martinkylän varastossa.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0, VE0: hanketta ei toteuteta, eikä hankealueelle kohdistu muutoksia.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): aerosolitehdas rakennetaan Pornaisten Portin yrityskylään kahden tontin alueelle. Toiselle tontille tulee sijoittumaan tuotantolaitos ja toiselle varastorakennus. Lisäksi tehtaan yhteyteen tullaan rakentamaan maapeitteisiä kaasusäiliöitä. Aerosolitehtaalla tullaan valmistamaan vaihtoehdon 1 mukaisesti 2 miljoonaa aerosolituotetta vuodessa.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 29.5. - 29.6.2018 luettavissa seuraavissa paikoissa:

  • Pornaisten kunta, kunnanvirasto, Kirkkotie 176, 07170 Pornainen
  • Askolan kunta, Rakennus- ja ympäristöosasto, Askolantie 28, 07500 Askola

Yleisötilaisuus

Hankkeesta ja sen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään avoin yleisötilaisuus tiistaina 19.6.2018 klo 17.30 - 21.00 Pornaisten kunnanviraston Valtuustosalissa osoitteessa Kirkkotie 176, 07170 Pornainen.

Mielipiteen esittäminen

Ohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen 29.6.2018 mennessä joko sähköpostitse tai postitse. Viitteeksi tulee laittaa AT-Tuote Oy:n aerosolitehdasYVA / Leena Eerola.

Käyntiosoite: Opastinsilta 12 B, 5. krs, Itä-Pasila, Helsinki.

Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki

Sähköpostiosoite:  kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi

 

 

 

 

 

 

Julkaistu 17.5.2018 klo 12.41, päivitetty 24.5.2018 klo 14.03

Julkaisija: