Polttonesteiden jakeluasemat

Nestemäisen polttoaineen jakeluaseman ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 444/2010 (ks. linkki oikealla).

Jakeluasema rekisteröidään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään, jos polttoainesäiliöiden kokonaistilavuus on vähintään 10 m3. Jakeluaseman on lisäksi täytettävä rekisteröinnin edellytykset (ks. Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti).

Ilmoituksen tekeminen

Jakeluaseman rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää..

Ilmoitus tehdään alla olevasta linkistä saatavalla lomakkeella. Linkki asetukseen löytyy oikealta.

6034 jakeluasemien rekisteröinti-ilmoituslomake (Word)
6034 ohjeet (Word)

Muistio jakeluasema-asetuksesta (pdf)

 

Julkaistu 14.8.2013 klo 15.46, päivitetty 25.9.2017 klo 11.57