Pienet energiantuotantolaitokset

Pienten energiantuotantolaitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 750/2013 (ks. linkki oikealla). Energiantuotantolaitoksen on lisäksi täytettävä rekisteröinnin edellytykset (ks. Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti).

Ilmoituksen tekeminen

Energiantuotantolaitoksen rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 90 päivää.

Ilmoitus tehdään alla olevista linkeistä saatavilla lomakkeilla. Linkki asetukseen löytyy oikealta.

Vuosiraportointi

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröityjen pienten energiantuotantolaitosten on toimitettava vuosiraportti kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

Vuosiraportointiin on käytettävä soveltuvin osin seuraavia valtion ympäristöhallinnon lomakkeita, jotka löytyvät oikealla olevasta "Valvonta- ja kuormitustietolomakkeet – VAHTI" -linkistä:

  • Ympäristönsuojelun vuosiyhteenveto
  • Ilmansuojelu
  • Ilmansuojelu – polttoaineet
  • Vuosiyhteenveto, toiminnassa syntyvät jätteet
  • Vesistöön johdettu jätevesi
  • Kemikaali

Valtioneuvoston asetuksen 750/2013 17 §:n 2 momentin kohtien 7–10 mukaiset raportointitiedot voidaan antaa Ympäristönsuojelun vuosiyhteenveto -lomakkeen kohdassa "Huomautukset".

Julkaistu 14.8.2013 klo 15.40, päivitetty 10.5.2017 klo 9.35