Jätteiden kansainväliset siirrot

Kansainvälinen lainsäädäntö

Jätteiden kansainvälisten siirtojen valvonta perustuu moniin kansainvälisiin sopimuksiin ja säädöksiin. Tärkeimpiä niistä ovat vaarallisten jätteiden kansainvälisiä kuljetuksia säätelevä Baselin sopimus ja hyödynnettävien jätteiden siirtojen valvontaa koskeva OECD:n päätös. Euroopan yhteisön alueella tapahtuvia jätteiden siirtoja säätelee EU:n jätteensiirtoasetus. Suomen kansallisessa lainsäädännössä jätteiden kansainvälisistä siirroista on annettu määräyksiä jätelaissa.

Jätesiirtoluvan tarve

Pääsääntöisesti jätteiden siirtoon maasta toiseen tarvitaan jätesiirtolupa. Poikkeuksena tästä on esimerkiksi vaarattomien, ns. vihreiden jätteiden siirto OECD:n sisällä hyödyntämistä varten. Jätteen viejän velvollisuus on selvittää, tarvitaanko jätteen maastavientiin jätesiirtoviranomaisten myöntämät luvat. Jos maasta viedään jätettä ilman lupaa, kyseessä voi olla laiton jätesiirto, josta toimijalle voi seurata jätelaissa tai rikoslaissa säädetty rangaistus.

Tietoa Suomen kansainvälisistä jätesiirroista

Jätesiirtoihin tarvittavat luvat ovat voimassa pääsääntöisesti yhden vuoden ja niitä myönnetään vuosittain noin 180 kappaletta. Luvissa myönnettyjä yksittäisiä jätesiirtoja tehtiin vuonna 2015 noin 10000.

Viranomainen Suomessa

Suomen ympäristökeskus SYKE hoitaa Suomessa jätteiden kansainvälisten siirtojen valvontaan liittyvät viranomaistehtävät. Viranomaistehtäviin kuuluvat muun muassa jätesiirtolupien käsittely ja päätösten tekeminen, jätesiirtojen tarkastukset yhteistyössä mm. tullin, poliisin ja alueviranomaisten kanssa, koulutus ja neuvonta kansainvälisiin jätesiirtoihin liittyvissä asioissa sekä toimiminen jätteensiirtoasioissa EU:n yhteyshenkilönä. Jätteiden kansainvälisiin siirtoihin liittyvissä kysymyksissä voi kääntyä Suomen ympäristökeskuksen jätesiirtoyhdyshenkilöiden puoleen.

 

                                                                                              Kuva:Hannele Nikander

 

Julkaistu 4.9.2013 klo 10.06, päivitetty 5.4.2016 klo 12.47