Ympäristöhallinnon lomakkeet

Asuminen

Ilmansuojelu

Jätteet

Kaavoitus

Kemikaalit

Luonto, uhanalaiset lajit

Luonnonvarat

Rahoitus ja avustukset

Rakentaminen

Vesiasiat

Yleiset sähköiset asiointilomakkeet

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus

ELY-keskukset

Ympäristöasioiden hallinta

Ympäristöluvat ja ilmoitukset sekä rekisteröinti

Ympäristön kuormitus

Julkaistu 6.9.2016 klo 12.29, päivitetty 17.10.2016 klo 11.01