Ympäristöhallinnon julkaisut

Ympäristöhallinnon organisaatiot julkaisevat erilaisia raportteja, tutkimuksia, selvityksiä, esitteitä, oppaita, katsauksia ja työryhmämietintöjä ja Ympäristö-lehteä.

Ympäristöministeriön julkaisut

Ympäristöministeriön sähköiset julkaisut löytyvät valtioneuvoston yhteisestä julkaisuarkistosta Valtosta sekä Helsingin yliopiston ylläpitämästä HELDA-julkaisuarkistosta. 1.3.2016 jälkeen ilmestyneet julkaisut löytyvät ainoastaan Valtosta. Ministeriön omilta sivuilta ym.fistä löydät valikoiman sähköisiä esitteitä, faktalehtiä, erillisjulkaisuja ja Ympäristö-lehden näytejuttuja.

  • Suomen ympäristö -sarja sisältää merkittäviä tutkimuksia, selvityksiä ja työryhmämietintöjä.
  • Ympäristöhallinnon ohjeita -sarja sisältää määräyksiä, ohjeita ja suosituksia.
  • Ympäristöoppaat sisältävät laajaan levitykseen tarkoitettua, kansalaisille suunnattua ympäristötietoa.
  • Ympäristöministeriön raportteja -sarja sisältää selvityksiä, työryhmien mietintöjä, katsauksia ja kertomuksia.
  • Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjassa ilmestyvät lain toimeenpanoa ohjeistavat oppaat

Ympäristöministeriö julkaisee yhdessä Suomen ympäristökeksuksen SYKEn kanssa Ympäristö-aikakauslehteä.

SYKEn julkaisut

Suomen ympäristökeskuksen työn tuloksia julkaistaan kotimaisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä ja ammatillisissa sarjoissa, oppaissa, raporteissa, lehdissä ja esitteissä.

ARAn julkaisut

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA julkaisee raportteja, oppaita ja muita julkaisuja. Julkaisut käsittelevät asumisen ajankohtaisia asioita ja raportoivat ARAn kehittämistoimintahankkeiden kokemuksia ja tuloksia.

ARAn julkaisut ilmestyvät ympäristöhallinnon julkaisusarjoissa ARAn raportteja sekä Suomen ympäristö (SY). ARA julkaisee myös erillisjulkaisuja.

ELY-keskusten julkaisut

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten julkaisut käsittelevät alueellista ympäristötietoa. ELY-keskusten julkaisusarjat ovat:

  • Elinvoimaa alueelle
  • Raportteja
  • Opas
  • Näkymiä

 

Julkaistu 20.12.2016 klo 9.25, päivitetty 20.12.2016 klo 9.25