Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI-palveluiden kautta yritykset voivat ilmoittaa tiettyjä tietoja sähköisesti viranomaisille.

Tuulivoimaa Raahessa
© Kuva: Mikko Korhonen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

Kanteleen Voima Oy:n biojalostamo, Haapavesi 11.10.2016 9.18
Kanteleen Voima Oy selvittää biojalostamon rakentamista Haapaveden Eskolanniemeen olemassa olevan voimalaitoksensa yhteyteen.
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA:ssa) tarkastellaan kapasiteetiltaan noin 65 000 tonnia bioetanolia tai vaihtoehtoisesti bioöljyä tuottavaa biojalostamoa, joka käyttää raaka-aineenaan metsäraaka-aineita, sahateollisuuden sivutuotteita ja kierrätyspuuta.
Pahkavaaran tuulivoimahanke, Utajärvi 29.8.2016 11.19
Pahkavaaran Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Utajärven kunnan Pahkavaaran alueelle. Alue sijaitsee Särkijärven kylän itäpuolella.
Jeppo Biogas Ab:n Jepuan biokaasulaitoksen toiminnan laajentaminen Jepualla, Uusikaarlepyy 10.8.2016 9.22
Laajennustarpeen syynä on biokaasun kysynnän kasvaminen. Toiminnasta syntyvä mädätysjäännös hyödynnetään lannoitteena. Ympäristöluvan mukaista suuremman määrän hyödyntäminen energiantuotannossa edellyttää YVA–menettelyä ja tarkastettua lupahakemusta aluehallintovirastolle. Samalla suunnitellaan otettavan käyttöön uutta teknologiaa.
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 28.8.2013 klo 10.46, päivitetty 21.6.2016 klo 10.33
Aihealue: