Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI-palveluiden kautta yritykset voivat ilmoittaa tiettyjä tietoja sähköisesti viranomaisille.

Tuulivoimaa Raahessa
© Kuva: Mikko Korhonen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

Lemminkäinen Infra Oy, Ahtilan kiviaineshanke, Pyhtää 12.4.2017 13.57
Lemminkäinen Infra Oy on 13.4.2017 toimittanut Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Ahtilan kiviaineshanketta koskevan YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioin-tiohjelman. Hanke koskee Lemminkäinen Infra Oy:n Pyhtään kunnan Heinlahden kylässä Järvenkallion alueella tiloilla Ahtila 10:112 ja Metsola 9:12 sijaitsevan kalliokiviainesten louhinta-alueen tuotantokapasiteetin nostamista.
Jänskän teollisuusalueen louhinta ja murskaus, Kotka 5.4.2017 12.42
Kotkan kaupunki suunnittelee Jänskän teollisuusalueen louhinnan ja murskauksen toteutusta nopeammassa aikataulussa kuin nykyinen ympäristölupa sallii. Vuosittainen louhintamäärä on tarkoitus kasvattaa niin suureksi, että hankkeen vaikutuksia täytyy tarkastella ympäristövaikutusten arviointimenettelyllä. Louhinnan tavoite on kiviaineksen hyödyntäminen mm. satamarakenteissa ja louhinta-alueen nopeutettu otto asemakaavan osoittamaan tarkoitukseen.
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 28.8.2013 klo 10.46, päivitetty 21.6.2016 klo 10.33
Aihealue: