Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI-palveluiden kautta yritykset voivat ilmoittaa tiettyjä tietoja sähköisesti viranomaisille.

Tuulivoimaa Raahessa
© Kuva: Mikko Korhonen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

Kotkan biokaasulaitoshanke, Envor Protech Oy, Kotka 19.7.2018 11.18
Envor Protech Oy suunnittelee rakentavansa Kotkamills Oy:n Kotkan tehdasalueelle liikennepolttoaineen valmistuslaitoksen sekä tankkausaseman. Laitoksen suunniteltu valmistumisaika on vuosi 2020, jonka jälkeen tuotantolaitos vastaanottaisi orgaanisesti hajoavia jäte- ja sivutuotejakeita Kotkamills Oy:n tehtaalta. Yrityksen tuotteet ovat kaasu, lämpö/höyry, hiilidioksidi sekä liikennepolttoaine, jota myydään niin tehdaskalustoa varten sekä muille yritys- ja yksityiskäyttäjille.
AT-Tuote Oy:n Pornaisten aerosolitehdas, Pornainen 17.5.2018 12.41
AT-Tuote Oy suunnittelee uuden aerosolitehtaan rakentamista Pornaisten Portin yrityskylään Pornaisiin. Hankkeeseen kuuluu tuotantolaitoksen sekä siihen liittyvän varastorakennuksen rakentaminen Pornaisten Portin yritysalueelle. Tuotantolaitoksessa tullaan valmistamaan pääosin erilaisia aerosolituotteita. Valmiit tuotteet tullaan varastoimaan hankealueelle rakennettavassa varastossa tai Sipoon Martinkylän varastossa.
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 28.8.2013 klo 10.46, päivitetty 21.6.2016 klo 10.33
Aihealue: