Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI-palveluiden kautta yritykset voivat ilmoittaa tiettyjä tietoja sähköisesti viranomaisille.

Tuulivoimaa_satamassa-vastavalo-330164_rajattu.jpg

Mikko Korhonen, YHA Kuvapankki

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

Palokankaan tuulivoimapuisto, Ii 11.5.2016 13.18
TuuliWatti Oy suunnittelee Iin kuntaan Olhavan kylän pohjoispuolelle Palokankaan tuulivoimapuistoa. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu toiminnassa olevien Olhavan, Nybyn ja Myllykankaan tuulivoimapuistojen yhteyteen, näiden itäpuolelle. Hankealue rajautuu näihin tuulivoimapuistoihin. Hankealueen koko on noin 690 hehtaaria ja alue on Tornator Oyj:n omistuksessa. Alueelle suunnitellaan enintään 12 uuden tuulivoimalan rakentamista.
Leipiön tuulivoimapuiston laajennus, Simo 15.4.2016 12.19
TuuliWatti Oy suunnittelee Simon Leipiön tuulivoimapuiston laajennusta. Leipiön tuulivoimapuistossa on 4 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa ja Leipiön alueelle laaditussa osayleiskaavassa on osoitettu 13 uutta tuulivoimalapaikkaa.
Kemira Oy Joutsenon kloraattitehtaan laajennus, SOIHTU, Lappeenranta 12.4.2016 10.00
Kemira Chemicals Oy suunnittelee kloraattitehtaan laajentamista Joutsenon olemassaolevalla tehdasalueella. Kloraattia tuotetaan metsäteollisuuden sellunvalkaisun raakaaineeksi. Laajennuksen jälkeen tehtaan tuotantokapasiteetti tulee olemaan 152 000– 170 000 tonnia kloraattia vuodessa. Kloraattitehtaan laajentaminen voidaan toteuttaa tehdasalueen olemassa olevilla aputoiminnoilla eikä niitä tarvitse laajentaa.
Lempäälän Pitkäkallion kiviaineksen otto ja kierrätyskiviaineksen käsittely, Lempäälä 22.3.2016 10.46
Destia Oy suunnittelee nykyisen alueensa laajennusta pohjoiseen, ja laajennuksen jälkeen suunniteltavan hankealueen kokonaispinta-ala on 27,5 hehtaaria. Louhittavaa aluetta on noin 18 hehtaaria. Toivosen Sora Oy suunnittelee kiviaineksen otto- ja myyntitoimintaa sekä puhtaan ylijäämämaan vastaanottoa noin 10 hehtaarin kokoisella alueella Destia Oy:n nykyisen alueen itäpuolella. Louhittava alue on 9 ha.
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 28.8.2013 klo 10.46, päivitetty 22.7.2015 klo 11.57
Aihealue: