Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI-palveluiden kautta yritykset voivat ilmoittaa tiettyjä tietoja sähköisesti viranomaisille.

Tuulivoimaa Raahessa
© Kuva: Mikko Korhonen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

Leipiön tuulivoimapuiston laajennus, Simo 8.7.2016 12.13
TuuliWatti Oy suunnittelee Simon Leipiön tuulivoimapuiston laajennusta. Leipiön tuulivoimapuistossa on 4 toiminnassa olevaa tuulivoimalaa ja Leipiön alueelle laaditussa osayleiskaavassa on osoitettu 13 uutta tuulivoimalapaikkaa.
Lavakorven tuulivoimahanke, Oulu 10.6.2016 15.14
Lavakorven Tuulipuisto Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Oulun kaupungissa sijaitsevalle Lavakorven alueelle. Tavoitteena on toteuttaa alueelle noin 60 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimapuisto.
Palokankaan tuulivoimapuisto, Ii 11.5.2016 13.18
TuuliWatti Oy suunnittelee Iin kuntaan Olhavan kylän pohjoispuolelle Palokankaan tuulivoimapuistoa. Suunniteltu tuulivoimapuisto sijoittuu toiminnassa olevien Olhavan, Nybyn ja Myllykankaan tuulivoimapuistojen yhteyteen, näiden itäpuolelle. Hankealue rajautuu näihin tuulivoimapuistoihin. Hankealueen koko on noin 690 hehtaaria ja alue on Tornator Oyj:n omistuksessa. Alueelle suunnitellaan enintään 12 uuden tuulivoimalan rakentamista.
Kemira Oy Joutsenon kloraattitehtaan laajennus, SOIHTU, Lappeenranta 12.4.2016 10.00
Kemira Chemicals Oy suunnittelee kloraattitehtaan laajentamista Joutsenon olemassaolevalla tehdasalueella. Kloraattia tuotetaan metsäteollisuuden sellunvalkaisun raakaaineeksi. Laajennuksen jälkeen tehtaan tuotantokapasiteetti tulee olemaan 152 000– 170 000 tonnia kloraattia vuodessa. Kloraattitehtaan laajentaminen voidaan toteuttaa tehdasalueen olemassa olevilla aputoiminnoilla eikä niitä tarvitse laajentaa.
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 28.8.2013 klo 10.46, päivitetty 21.6.2016 klo 10.33
Aihealue: