Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI-palveluiden kautta yritykset voivat ilmoittaa tiettyjä tietoja sähköisesti viranomaisille.

Tuulivoimaa Raahessa
© Kuva: Mikko Korhonen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

Kanteleen Voima Oy:n biojalostamo, Haapavesi 16.8.2017 9.01
Kanteleen Voima Oy selvittää biojalostamon rakentamista Haapaveden Eskolanniemeen olemassa olevan voimalaitoksensa yhteyteen.
Hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA:ssa) tarkastellaan kapasiteetiltaan noin 65 000 tonnia bioetanolia tai vaihtoehtoisesti bioöljyä tuottavaa biojalostamoa, joka käyttää raaka-aineenaan metsäraaka-aineita, sahateollisuuden sivutuotteita ja kierrätyspuuta.
Hangon Satama Oy:n ja Liikenneviraston Koverharin sataman laajentaminen, Hanko 15.8.2017 12.07
Hangon Satama Oy suunnittelee Koverharin sataman laajentamista Hanko-niemellä Koverharin alueella. Satamaa tullaan laajentamaan rakentamalla yksi tai useampia laitureita lisää. Myös Liikenneviraston hallinnoiman satamaan ulottuvan väylän syvyyttä ja väyläalueen rajausta suunnitellaan muutettavaksi. Liikennevirasto on osaltaan mukana hankkeessa ja se on sopinut vastuunjaosta Hangon Sataman kanssa.
Rantasen Tila Oy:n sikalan laajennushanke, Pöytyä 29.6.2017 11.01
Hankkeen tavoitteena on toteuttaa Pöytyän kuntaan, Kumilan kylään nykyisen (VE0) 500 emakon ja 2 250 lihasian sikalan laajennus.
Mustasaaren kunnan maailmanperintötiehanke, Mustasaari 5.6.2017 13.50
YVA-menettely koskee Mustasaaren kunnan maailmanperintötiehanketta, jossa kunta on selvittämässä edellytyksiä tien rakentamiselle Mustasaaren kunnan alueella sijaitsevan Björkön saaren ja Raippaluodon Vistanin kylän välillä.
Circulation Oy:n bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema, Nurmijärvi 15.5.2017 7.44
Hankkeen tarkoituksena on perustaa Nurmijärven kunnan Klaukkalan kylään Nurmijärven ja Espoon rajalle biopolttoaineiden valmistus- ja välivarastoalue sekä hyötymateriaalien kuten betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittely-, siirtokuormaus- ja lajitteluasema. Suunnittelualue on rakentamaton ja sen pinta-ala on n. 18 hehtaaria.
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 28.8.2013 klo 10.46, päivitetty 21.6.2016 klo 10.33
Aihealue: