Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Asiointi ja luvat -osio sisältää tietoa kansalaisten ja yritysten tarvitsemista luvista, ilmoituksista ja rekisteröinneistä. Osiossa kerrotaan myös ympäristövaikutusten arvioinnista ja sieltä löytyvät YVA-hankkeet sekä YVA-päätökset. Sivustolle on koottu listat ympäristöhallinnon lomakkeista sekä rahoituksista ja avustuksista. TYVI-palveluiden kautta yritykset voivat ilmoittaa tiettyjä tietoja sähköisesti viranomaisille.

Tuulivoimaa Raahessa
© Kuva: Mikko Korhonen, ympäristöhallinnon kuvapankki

Uusimmat vireillä olevat YVA-hankkeet

Mustasaaren kunnan maailmanperintötiehanke, Mustasaari 5.6.2017 13.50
YVA-menettely koskee Mustasaaren kunnan maailmanperintötiehanketta, jossa kunta on selvittämässä edellytyksiä tien rakentamiselle Mustasaaren kunnan alueella sijaitsevan Björkön saaren ja Raippaluodon Vistanin kylän välillä.
Circulation Oy:n bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema, Nurmijärvi 15.5.2017 7.44
Hankkeen tarkoituksena on perustaa Nurmijärven kunnan Klaukkalan kylään Nurmijärven ja Espoon rajalle biopolttoaineiden valmistus- ja välivarastoalue sekä hyötymateriaalien kuten betoni-, tiili- ja asfalttijätteen käsittely-, siirtokuormaus- ja lajitteluasema. Suunnittelualue on rakentamaton ja sen pinta-ala on n. 18 hehtaaria.
Kaikki YVA-hankkeet
Julkaistu 28.8.2013 klo 10.46, päivitetty 21.6.2016 klo 10.33
Aihealue: