Ympäristötietoa - Varsinais-Suomi ja Satakunta

 
 

Näillä sivuilla on Varsinais-Suomea ja Satakuntaa koskevaa alueellista ympäristötietoa.
Sivun lyhytosoite: ymparisto.fi/varsinais-suomi-ja-satakunta

Salskar_SannaKipinaSalokannel_556x197px.jpg
© Varsinais-Suomen ELY-keskus

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristövaikutusten arviointi

Vesi

Vesitilanne ja ennusteet

Tulviin varautuminen

Pintavedet

Pohjavedet

Vesiensuojelu

Vesien käyttö

Luonto

Elinympäristö ja kaavoitus

Yhdyskuntarakenne

Elinympäristö

Kartat ja tilastot

Ympäristön tila

Luonnonvarat

Ilmastonmuutos ja energia

Yhdyskuntarakenne

Ilman epäpuhtaudet

Makea vesi ja meri

Luonnon monimuotoisuus

Vihreä talous

Teemasivut

Biotalouden keinoin kohti ilmastokestävyyttä (BILKE)
Kokemäenjoki-LIFE 2006 - 2012
Luontoselvitykset - Lounais-Suomi
Itämeren rannikkoalueiden integroitu suunnittelu ja luonnonhoito (Natureship)
Pro Saaristomeri
Ravinneneutraali kunta 2015 - 2017
Ruoko
Ruovikoiden ravinteet peltoon - maan rakenne puhtaasti kuntoon 2015 - 2017 (Ruokopelto)
Satakunnan soiden moninaiskäytön selvitys (Satasuo)
Yhteistyötä Satakunnan vesistöjen tilan parantamiseksi (Satavesi)
TEHO Plus 2011 - 2014
VELHO 2010 - 2014
VELMU - Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma

Julkaistu 24.11.2015 klo 15.23, päivitetty 27.2.2017 klo 15.55