Vesiviisas
© Andrew Ridley / Unsplash

Kiertotaloudessa myös vettä on käytettävä viisaasti – uusi, ainutlaatuinen vesitilinpito hyvä pohja innovaatioille

Tiedote 14.6.2017 Suomen ympäristökeskus
Vesiviisaassa taloudessa vettä käytetään tehokkaasti niin, että sen hukka minimoidaan ja jätevesistä saadaan niitä puhdistettaessa mahdollisimman tarkasti talteen aineita ja energiaa tulevaa käyttöä varten. Lisää

Pyöriäinen
© Kuva: Kai Mattson / YHA-kuvapankki

Pyöriäisistä kerätään havaintoja sekä kansalaisilta että maastosta

Tiedote 21.6.2017 ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät havaintotietoja Itämerellä äärimmäisen uhanalaisesta pyöriäisestä. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaji ja sen Itämeren pääaltaan kannan koon arvioidaan olevan tällä hetkellä vain noin 500 yksilöä. Havaintoja kerätään yleisöhavaintokampanjan avulla ja akustisella seurannalla.Lisää

Rahoitus

Rahat pintaan! Tietoa vesistöjen kunnostuksen rahoituksesta koottu uudelle sivustolle

Rahatpintaan.fi-sivusto on tarkoitettu työkaluksi kaikille, joilla on ajatus, tarve tai suunnitelma vesistöjen kunnostamiseen ja ylläpitoon. Julkista rahoitusta on saatavilla monenlaisiin paikallisiin ja kansallisiin hankkeisiin, mutta tieto on tähän asti ollut hajallaan. Sivuille on ensimmäistä kertaa koottu perustiedot yli kahdestakymmenestä rahoituslähteestä. Lue lisää

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos tuo helpotuksia väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien rakentamiseen

28.6.2017
Valtioneuvosto on tänään antanut eduskunnalle rakennusten suunnittelua koskevan maankäyttö- ja rakennuslain muutosesityksen. Muutos helpottaa väestönsuojien ja taloteknisten järjestelmien rakentamista sekä edistää hyviä ääneneristävyysratkaisuja ja matkapuhelinten sisätilakuuluvuutta.
Lisää ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Ikääntyneiden asuminen

Ikääntyneet kaupungistuvat

28.6.2017
Tulevaisuudessa yhä suurempi osa ikääntyvistä asuu kaupunkialueilla, kertoo uusi "Ikääntyneiden asuinpaikat nyt ja tulevaisuudessa "-selvitys. Kaupunkialueiden suunnittelussa hyvin saavutettavat ja esteettömät asuinympäristöt korostuvat. Myös tarve ikääntyneiden itsenäistä asumista tukeville palveluille ja asumisratkaisuille on kasvussa.
Lisää ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Esteettömyys mobiiliin

Asukkaat itse arvioimaan mobiilisovelluksella asuinympäristönsä esteettömyyttä

27.6.2017
ARA on tuottanut yhteistyössä Invalidiliiton Esteettömyyskeskuksen (ESKE) ja Kiinteistöliiton kanssa mobiilisovelluksen asuinkerrostalojen esteettömyyden itsearviointiin.
Lisää ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Jokien virtaamat pienenemään päin (Tulvakeskus 28.6.) Lue lisää

Jokien vesitilanne

Jokien vesitilanne ja ennuste
Kartta kuvaa parhaiten vähäjärvisten vesistöjen tilannetta.

Jokien vesitilanne

Ympäristö-lehti

Kiitos

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisema Ympäristö-lehden viimeinen numero on ilmestynyt. Julkaisu ehti elää reilut 30 vuotta ensin ympäristön- ja luonnonsuojeluun keskittyvänä ja lopulta kestävän kehityksen kysymyksiin painottuvana lehtenä. Lisää Ympäristö 3/2017

Vesitilannekatsaus

Levin Taalovaara Ounasjoelta kuvattuna
Vesitilanne toukokuun lopussa 2017: Kevättulvat myöhässä pohjoisessa, etelässä kuivaa 2.6.2017
Kevättulvat ajoittuivat Pohjois- ja Itä-Suomessa kylmän kevään seurauksena selvästi tavanomaista myöhemmäksi, paikoin jopa ennätyksellisen myöhäisiksi. Osassa Lappia toinen tulvahuippu on vasta edessäpäin, eli kevään suurimmat vedenkorkeudet ja virtaamat saavutetaan vasta kesäkuun puolella. Lounais-Suomessa ja Pirkanmaalla pitkään jatkunut vähäsateisuus näkyy selvästi sekä vesistöissä että pohjavesissä, ja vesivarastot ovat tällä hetkellä monin paikoin harvinaisen alhaalla.
Lue lisää

Kuukausittaiset vesitilannekatsaukset

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
Huom.! 26.6.-11.8. klo 9-15
chat Vesi-osiossa ma–pe klo 13–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.