Merenranta
© Kuva: Ilkka Lastumäki / itameri.kuvat.fi

Järvien sinileväkukinnat vähentyneet, avomerellä levää veteen sekoittuneena

Tiedote 20.7.2017
Sääolosuhteet ovat edelleen hillinneet sinileväkukintojen kasvua ja järvien havainnot ovat viime viikosta vähentyneet. Avomerialueilla Suomenlahden länsiosassa ja Itämeren pääaltaan pohjoisosassa sinilevää on veteen sekoittuneena ja tyynellä säällä lauttoja voi muodostua nopeasti. Lisää

Pyöriäinen
© Kuva: Kai Mattson / YHA-kuvapankki

Pyöriäisistä kerätään havaintoja sekä kansalaisilta että maastosta

Tiedote 21.6.2017
Ympäristöministeriö ja Ahvenanmaan maakuntahallitus keräävät havaintotietoja Itämerellä äärimmäisen uhanalaisesta pyöriäisestä. Pyöriäinen on ainoa Itämerellä säännöllisesti esiintyvä valaslaji ja sen Itämeren pääaltaan kannan koon arvioidaan olevan tällä hetkellä vain noin 500 yksilöä. Havaintoja kerätään yleisöhavaintokampanjan avulla ja akustisella seurannalla.Lisää

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Marjastussesonki alkamassa – kertaa sinulle kuuluvat jokamiehenoikeudet

21.7.2017
Suomessa luonto on pääosin metsää, soita ja vesistöjä. Näille alueille pääsee kuka tahansa liikkumaan ja virkistäytymään jokamiehenoikeuksien ansiosta. Jokamiehenoikeuksilla on tärkeä rooli myös luontomatkailussa ja luontotuotteiden keruussa. Jokamiehenoikeuksien käyttäjän ja maaomistajan on hyvä tietää, mitä mahdollisuuksia ja velvollisuuksia näiden oikeuksien käyttämiseen liittyy.
Lisää ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Koillismaan harjut

Kuusamon ja Taivalkosken asukkaat halukkaita maksamaan pohjavesien turvaamisesta

14.7.2017
Yli puolet Kuusamon ja Taivalkosken vakinaisista ja vapaa-ajanasukkaista olisi valmis osallistumaan pohjavesien tilan turvaamisesta syntyviin lisäkustannuksiin, jos esimerkiksi yksi viidesosa niistä perittäisiin suoraan asukkailta. Arvio perustuu Suomen ympäristökeskus SYKEn yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan kanssa vuodenvaihteessa 2016–2017 toteuttamaan kyselytutkimukseen.
Lisää ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Hissiavustuksiin lisämäärärahaa 11 miljoonaa euroa

20.7.2017
Vuoden 2017 ensimmäisessä lisätalousarviossa annettiin lisämäärärahaa avustukseen, jolla tuetaan uuden hissin asentamista hissittömään kerrostaloon.
Lisää ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Jokien virtaamat laskussa (21.7.) Lue lisää

Jokien vesitilanne

Jokien vesitilanne ja ennuste
Kartta kuvaa parhaiten vähäjärvisten vesistöjen tilannetta.

Jokien vesitilanne

Järvivesien pintalämpötila

Järvivesien lämpötila

Pintaveden
lämpötila (*)

Järvivesien pintalämpötila

*Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista

Ympäristö-lehti

Kiitos

Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen julkaisema Ympäristö-lehden viimeinen numero on ilmestynyt. Julkaisu ehti elää reilut 30 vuotta ensin ympäristön- ja luonnonsuojeluun keskittyvänä ja lopulta kestävän kehityksen kysymyksiin painottuvana lehtenä. Lisää Ympäristö 3/2017

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
Huom.! 26.6.-11.8. klo 9-15
chat Vesi-osiossa ma–pe klo 13–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.