Kierrätyskysely

Kerro meille omista kierrätystottumuksistasi!

Kierrätyskysely 24.10.2016 Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus selvittää kuluttajien kierrätystottumuksia sekä heidän näkemyksiään kierrätyksestä sähköisellä kyselylomakkeella. Valtakunnallisella tutkimuksella halutaan mm. selvittää, kuinka moni lajittelee jätteensä sekä mistä kuluttajat saavat tietoa jätteiden kierrätyksestä.

Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia, ja vastanneitten kesken arvotaan elokuvalippuja. Kysely on auki 3.11. asti. Vastaamaan pääset tästä linkistä: Kierrätyskysely

Luonto ensin
Kuva: Riku Lumiaro

Yritysten biodiversiteettipalkinto 2016

Uutinen 24.10.2016 Suomen ympäristökeskus
Yritysten biodiversiteettipalkinto 2016 on FIBSin, ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen uusi kilpailu, jonka tarkoituksena on nostaa esiin luonnon monimuotoisuuden suojeluun liittyvät parhaat liiketoimintaratkaisut ja niihin liittyvät viestintäkäytännöt. Lisää

Avustukset

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2017 haettavissa

Rantamaisema Kökarista

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuotta 2017 koskevien avustusten hakuaika on alkanut 17.10.2016 ja päättyy 30.11.2016. Valtionavustukset ovat harkinnanvaraisia etuuksia, joita voidaan myöntää esimerkiksi ympäristönhoitoon, ympäristönsuojelun edistämiseksi, asunto- ja rakennusalan valistustoimintaan, rakennusperinnön hoitoon, jätevesineuvontaan, pohjavesien suojeluun sekä vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen. Lue lisää

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Lisää vaikuttavuutta ja joustoa erityisryhmien investointiavustuksiin

27.10.2016
Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lakiesityksen, joka koskee valtion varoista myönnettäviä investointiavustuksia erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumisolojen parantamiseksi. Esityksellä tuettaisiin ikääntyneiden kotona asumista, selkeytettäisiin avustusjärjestelmää ja parannettaisiin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden oikeusturvaa.
Lisää ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Rakennuskannan energiankulutus laskee nykytoimilla vain vähän lähivuosikymmeninä

25.10.2016
Rakennuskannan energiankulutus laskee nykyisillä politiikkatoimilla 13 prosenttia vuosina 2015–2050, vaikka rakennuskanta kasvaa 38 prosenttia. Tämä johtuu pääasiassa vanhaa rakennuskantaa energiatehokkaammasta uudistuotannosta, vanhojen rakennusten korjauksista sekä lämmitystapojen muutoksista. Pientalojen ja palvelurakennusten kokonaisenergiankulutus pienenee, kun taas vapaa-ajan asuinrakennusten energiankäyttö lisääntyy.
Lisää ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Aso_talo_lallukkahki

ASO-lainsäädäntöä uusitaan, suuntaviivat nähtävillä

11.10.2016
Ympäristöministeriö pyytää kommentteja asumisoikeusjärjestelmää koskevan lainsäädännön uudistamiseen.
Lisää ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Sateet lisäävät loppuviikolla valuntaa (Tulvakeskus 27.10.) Lue lisää

Vedenkorkeus verrattuna ajankohdan keskimääräiseen 1962-2015

Vedenkorkeus verrattuna ajankohdan keskimääräiseen 1962-2015

Vedenkorkeus verrattuna ajankohdan keskimääräiseen 1962-2015

Vesitilannekatsaus

Puulavesi syyskuussa 2016
Vesitilanne syyskuun lopussa 2016: Järvet tavanomaista lämpimämpiä, Lapissa vedenpinnat korkealla 4.10.2016
Syyskuun keskimääräistä lämpimämpi sää säilytti järvivedet tavanomaista lämpimämpinä. Lapissa ajankohdan tyypillisiä arvoja korkeammalla olleet vedenpinnat laskivat hiukan syyskuun kuluessa, mutta kääntyivät taas nousuun syyskuun lopun sateiden myötä.
Lue lisää

Kuukausittaiset vesitilannekatsaukset

Julkaisuja

Merten roskaantuminen, muovit, mikromuovit ja haitalliset aineet

Julkaisussa on tietoa muun muassa roskaantumisen keskeisistä päästölähteistä, etenkin muoviroskan vaikutuksista ympäristöön, muovin tuotannon kehityksestä, muoveihin liittyvistä haitallisista aineista ja keinoista roskaantumisongelman hillitsemiseksi. Lue lisää

SYKEraportteja_37_2016_kansi_125px

Ainutlaatuisen laaja katsaus Suomenlahden tilasta - The Gulf of Finland assessment

Suomen, Venäjän ja Viron yhteisestä Suomenlahden tila -julkaisusta löytyy tuoretta tietoa muun muassa vieraslajeista, rehevöitymisestä, muoviroskista ja meriliikenteestä. Lue lisää

The Gulf of Finland -julkaisun kansi

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.pngp. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.