Vesihana
© Kuva: Pexels

Ihmisten altistuminen mikromuoveille juomavedestä vähäistä

Tiedote 15.11.2018 Suomen ympäristökeskus SYKE, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Vesilaitosyhdistys (VVY)
Suomalaiset talousvedet sisältävät alustavan selvityksen mukaan vain vähän mikromuovia. Vedenkäsittelyprosessit poistavat tehokkaasti hiukkasia raakavedestä, josta talousvesi valmistetaan, kertoo Suomen ympäristökeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Vesilaitosyhdistyksen, sosiaali- ja terveysministeriön sekä vesihuoltolaitosten selvitys. Lue lisää tiedotteesta

Kysyttyä nyt

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät kuntoon

Puutteellisesti toimivat kiinteistökohtaiset jätevesijärjestelmät tulee uusia 31.10.2019 mennessä pohjavesialueella ja sadan metrin säteellä lähimmästä vesistöstä. Muualla jätevesijärjestelmät tulee saattaa kuntoon viimeistään samalla, kun kiinteistössä tehdään isompi remontti. Lue lisää kiinteistön jätevesien käsittelystä

Pitääkö jätevesijärjestelmä uudistaa
Ruoppausta
© Kuva Sami Moilanen

Harkitsetko ruoppausta?

Ruoppaus vaatii hyvää etukäteissuunnittelua, jotta mahdollisilta ympäristöhaitoilta ja naapuririidoilta vältytään. Ohjeita ja vinkkejä löydät Rannan ruoppaus -sivulta.

Ympäristöministeriön ajankohtaiset

Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman ensimmäisellä hakukierroksella rahoitusta 11 uudelle hankkeelle

20.11.2018
Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman ensimmäisellä hakukierroksella myönnettiin yhteensä lähes 800 000 euroa tukea 11 uudelle hankkeelle, jotka uudistavat puurakentamisen toimintatapoja, luovat ja testaavat uusia digitaalisia ratkaisuja ja samalla parantavat suunnittelun ja rakentamisen yhteentoimivuutta.
Lisää ajankohtaisia

Suomen ympäristökeskuksen ajankohtaiset

Kuva Anne Saarinen/Vastavalo.fi.

Kompensaatio on uusi keino hidastaa luonnon monimuotoisuuden häviämistä – Luontotyyppien ekologisesta kompensaatiosta Suomessa on tehty perusteellinen selvitystyö

19.11.2018
Ekologinen kompensaatio on uusi keino turvata luonnon monimuotoisuutta. Se ei vielä ole Suomessa yleisesti käytössä toisin kuin monin paikoin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijat ja tutkijat ovat selvittäneet ympäristöministeriön toiveesta, miten Suomessa tavattavat luontotyypit soveltuisivat ekologiseen kompensaatioon.
Lisää ajankohtaisia

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ajankohtaiset

Ensimmäiset ARA-asumisen raivaaja -tunnustuspalkinnot menevät Haapajärvelle, Kemijärvelle ja Suomussalmelle

14.11.2018
ARA-asumisen raivaaja -tunnustus kannustaa toimijoita kehittämään ARA-asuntokantaa ja asunto-oloja kokonaisvaltaisesti, pitkäjänteisesti ja innovatiivisesti. Palkitut toimijat ovat olleet edelläkävijöitä ARA-asuntokannan sopeuttamisessa ja kehittämisessä.
Lisää ajankohtaisia

Vesitilanne

Vesitilanne ja ennusteet

Vähäsateinen pakkassää pitää vedenkorkeudet laskussa tai nykyisellään (Tulvakeskus 20.11.)
Pohjavedet alhaalla maan länsi- ja keskiosassa (1.11.)
Lue lisää

Pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus

Pohjaveden korkeus

Avustukset

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vuodelle 2019 haettavissa

Rantamaisema Kökarista

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuotta 2019 koskevien avustusten hakuaika päättyy 30.11.2018. Harkinnanvaraisia valtionavustuksia voidaan myöntää esimerkiksi ympäristönhoitoon, ympäristönsuojelun edistämiseen, asunto- ja rakennusalan valistustoimintaan, rakennusperinnön hoitoon, jätevesineuvontaan, pohjavesien suojeluun, vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoitosuunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen sekä muihin hallituksen kärkihankkeiden tavoitteiden toteuttamiseen. Lue lisää avustusten hausta kuulutuksesta

Vesitilannekatsaus

Lohjanjarvi lokakuu 2018
Vesitilanne lokakuun lopussa 2018: Pohjavedet paikoitellen alhaalla Lounais- ja Keski-Suomessa 1.11.2018
Kuivan ja lämpimän kesän takia pohjavesi on edelleen alhaalla etenkin maan lounais- ja keskiosissa. Myös järvien pinnat ovat keskimääräistä alempana, mutta niiden lasku on pääosin pysähtynyt. Ennusteiden mukaan etenkin maan keskiosissa pohjaveden pinnat voivat jäädä paljon keskimääräistä alemmaksi, jos talven tulo ei viivästy tavallista myöhemmäksi. Tämä johtuu siitä, että routa estää veden imeytymisen maaperään ja pohjavesi laskee yleensä talven aikana.
Lue lisää
Kuukausittaiset vesitilannekatsaukset

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu

Y-ASPA1.png p. 0295 020 900
ma–pe klo 9–16, pvm/mpm
chat ma–pe klo 12–15

ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelu opastaa asioiden vireillepanossa, neuvoo ymparisto.fi-verkkopalvelun käytössä ja vastaa kysymyksiin ja palautteisiin.