Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen käyttöön - Envibase

Ajankohtaista RSS

Vesinäytteenotto, kuva Pirkko Kairesalo

Kansalaishavaintoja Lammin Tiedepolulla

31.5.2016
Lammin biologiselle asemalle kesäkuussa avattavalla Tiedepolulla kävijät pääsevät kokeilemaan taitojaan esimerkiksi vesistötutkijoina ja tekemään havaintoja puiden lehtien vuodenaikaisvaihtelusta. Envibase-hankkeessakin kehittävien kansalaishavaintojen avulla voidaan saada enemmän tietoa esimerkiksi vesien tilasta tai ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Envibase on ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvien tietojen avaamista, yhtenäistämistä ja käyttöä edistävä tietojärjestelmähanke. Hanke on kolmivuotinen (2015-17) ja sen toteuttavat Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Ilmatieteen laitos. Hankkeen tuottamien palveluiden loppukäyttäjiä ovat niin ympäristöhallinnon ammattilaiset, tutkijat, yritykset kuin kansalaiset.

Tavoitteena tiedon vaivaton käyttö

Envibasessa luodaan konkreettisia työvälineitä ympäristön seurantaan, tutkimukseen ja suojeluun. Hankkeen tavoitteena on avata ympäristöhallinnon tietoaineistoja, nykyaikaistaa ympäristön tilan seurantaa, vähentää päällekkäisiä tietojärjestelmiä ja helpottaa tiedon käyttöä. Hankkeessa luotavat työkalut perustuvat pääasiassa paikka-, satelliitti- ja lajitietoon sekä kansalaisten luonto- ja ympäristöhavaintoihin.

Envibase tuottaa monipuolisia hyötyjä

Hankkeen arvioidaan tuottavan suoria taloudellisia hyötyjä ja laadullisia hyötyjä. Suoria taloudellisia hyötyjä syntyy muun muassa ympäristön tilan seurannan ja raportoinnin tehostumisesta sekä tiedonhallinnan paranemisesta. Laadullisia hyötyjä koituu muun muassa eri tahojen tiedonsaannin paranemisesta, ympäristötiedon hyödyntämisestä elinkeinotoiminnassa sekä kansalaisten mahdollisuuksista tuottaa itse ja hyödyntää havaintotietoa.

Envibasessa tehty työ ja hankkeessa luotavat palvelut ovat hyödyksi ympäristöseurantojen laajassa uudistuksessa sekä valtionhallinnon tiedon avoimuutta edistävissä hankkeissa.

Lisätietoa

Kehittämispäällikkö Yrjö Sucksdorff, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 659, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erikoistutkija Saku Anttila, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0295 251 069, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Luomuksen logo 130px     SYKEn logo vaaka 130px     Ilmatieteen laitoksen logo 135px

Julkaistu 23.2.2016 klo 15.14, päivitetty 29.3.2016 klo 13.06