Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen käyttöön - Envibase

Ajankohtaista RSS

EnviHack 2017 voittaja

SYKEn ja Luken ensimmäinen hackathon onnistui yli odotusten

18.5.2017
Yhteinen tieto hyötykäyttöön -seminaarissa -seminaarissa Helsingin Viikissä tiistaina 16. toukokuuta palkittiin Envibase-hankkeen ideoima ja sponsoroima EnviHack2017-hackathonin voittajatiimi Slush-lipuilla.

Envibase on ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvien tietojen avaamista, yhtenäistämistä ja käyttöä edistävä tietojärjestelmähanke. Hanke on kolmivuotinen (2015-17) ja sen toteuttavat Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Ilmatieteen laitos. Hankkeen tuottamien palveluiden loppukäyttäjiä ovat niin ympäristöhallinnon ammattilaiset, tutkijat, yritykset kuin kansalaiset.

Tavoitteena tiedon vaivaton käyttö

Envibasessa luodaan konkreettisia työvälineitä ympäristön seurantaan, tutkimukseen ja suojeluun. Hankkeen tavoitteena on avata ympäristöhallinnon tietoaineistoja, nykyaikaistaa ympäristön tilan seurantaa, vähentää päällekkäisiä tietojärjestelmiä ja helpottaa tiedon käyttöä. Hankkeessa luotavat työkalut perustuvat pääasiassa paikka-, satelliitti- ja lajitietoon sekä kansalaisten luonto- ja ympäristöhavaintoihin.

Envibase tuottaa monipuolisia hyötyjä

Hankkeen arvioidaan tuottavan suoria taloudellisia hyötyjä ja laadullisia hyötyjä. Suoria taloudellisia hyötyjä syntyy muun muassa ympäristön tilan seurannan ja raportoinnin tehostumisesta sekä tiedonhallinnan paranemisesta. Laadullisia hyötyjä koituu muun muassa eri tahojen tiedonsaannin paranemisesta, ympäristötiedon hyödyntämisestä elinkeinotoiminnassa sekä kansalaisten mahdollisuuksista tuottaa itse ja hyödyntää havaintotietoa.

Envibasessa tehty työ ja hankkeessa luotavat palvelut ovat hyödyksi ympäristöseurantojen laajassa uudistuksessa sekä valtionhallinnon tiedon avoimuutta edistävissä hankkeissa.

Esitteet

Envibase tehosteviiva

Lisätietoa

Yrjö Sucksdorff 125 px    Saku Anttila 125px

Kehittämispäällikkö
Yrjö Sucksdorff
Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 0295 251 659, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Erikoistutkija
Saku Anttila,
Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 0295 251 069, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

                                  
Luomus logo EN SYKEn logo vaaka 130px Ilmatieteen laitoksen logo 200 px

 

Julkaistu 23.2.2016 klo 15.14, päivitetty 21.9.2016 klo 10.37