Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen käyttöön - Envibase

Ajankohtaista RSS

JHS-suositukset

JHS 202 Kansalaishavainnot -suosituksen esittelytilaisuus 13.6.2018

28.5.2018
JHS 202 Kansalaishavainnot -suositus sisältää hyviä käytäntöjä ja ohjeita julkisen hallinnon toimijoille, jotka harkitsevat tai suunnittelevat kansalaishavaintojen keräämistä. Suosituksen esittelytilaisuudessa 13.6.2018 esitellään suositus ja samalla on mahdollisuus kommentoida ehdotuksia suosituksen jatkotoimenpiteiksi.

Envibase on ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvien tietojen avaamista, yhtenäistämistä ja käyttöä edistävä tietojärjestelmähanke. Hanke on kolmivuotinen (2015-18) ja sen toteuttavat Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Ilmatieteen laitos. Hankkeen tuottamien palveluiden loppukäyttäjiä ovat niin ympäristöhallinnon ammattilaiset, tutkijat, yritykset kuin kansalaiset.

Tavoitteena tiedon vaivaton käyttö

Envibasessa luodaan konkreettisia työvälineitä ympäristön seurantaan, tutkimukseen ja suojeluun. Hankkeen tavoitteena on avata ympäristöhallinnon tietoaineistoja, nykyaikaistaa ympäristön tilan seurantaa, vähentää päällekkäisiä tietojärjestelmiä ja helpottaa tiedon käyttöä. Hankkeessa luotavat työkalut perustuvat pääasiassa paikka-, satelliitti- ja lajitietoon sekä kansalaisten luonto- ja ympäristöhavaintoihin.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

  • Parantaa ympäristötiedon hankinnan, varastoinnin ja jakelun tehokkuutta sekä tiedon hyödynnettävyyttä
  • Parantaa olemassa olevien ja tulevaisuuden ympäristö- ja luonnonvaratietoa sisältävien aineistojen käytettävyyttä sekä aineistojen monipuolista käyttöä erityisesti ja ensi vaiheessa seurannassa.
  • Saattaa partnerien (SYKE, Ilmatieteen laitos ja LUOMUS) sovitut, erityisesti ympäristöseurannan kannalta tärkeät tietovarannot avoimeen käyttöön (avoin data)
  • Saattaa kansalaishavainnot ja tutkimuksissa kerätyt aineistot avoimeen yhteiskäyttöön
  • Rakentaa laajennettavissa oleva kokonaisuus, johon jo projektin aikana on mahdollista ottaa muita toimijoita mukaan

Envibase tuottaa monipuolisia hyötyjä

Hankkeen arvioidaan tuottavan suoria taloudellisia hyötyjä ja laadullisia hyötyjä. Suoria taloudellisia hyötyjä syntyy muun muassa ympäristön tilan seurannan ja raportoinnin tehostumisesta sekä tiedonhallinnan paranemisesta. Laadullisia hyötyjä koituu muun muassa eri tahojen tiedonsaannin paranemisesta, ympäristötiedon hyödyntämisestä elinkeinotoiminnassa sekä kansalaisten mahdollisuuksista tuottaa itse ja hyödyntää havaintotietoa.

Envibasessa tehty työ ja hankkeessa luotavat palvelut ovat hyödyksi ympäristöseurantojen laajassa uudistuksessa sekä valtionhallinnon tiedon avoimuutta edistävissä hankkeissa.

Esitteet

Envibase tehosteviiva

Lisätietoa

Yrjö Sucksdorff 125 px    Saku Anttila 125px

Kehittämispäällikkö
Yrjö Sucksdorff
Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 0295 251 659, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Erikoistutkija
Saku Anttila,
Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 0295 251 069, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

                                  
Luomus logo EN SYKEn logo vaaka 130px Ilmatieteen laitoksen logo 200 px

 

Julkaistu 23.2.2016 klo 15.14, päivitetty 20.12.2017 klo 12.18