Ympäristö- ja luonnonvaratieto avoimeen käyttöön - Envibase

Ajankohtaista RSS

JHS-suositukset

Julkisen hallinnon suosituksesta kansalaishavainnoinnista kerätään palautetta

6.11.2017
JHS-suositusten tarkoituksena on edistää sähköistä asiointia, hyviä käytäntöjä sekä tietojen ja rekistereiden yhteiskäyttöä julkisessa hallinnossa. Hyvät käytännöt ovat toimintatapoja ja menetelmiä, jotka ovat laajan käytön ja yhteisen kehittämisen myötä kypsyneet toimiviksi menettelytavoiksi. SYKE on ollut vetämässä työryhmää suositusluonnoksen tekemiseksi kansalaishavainnoinnista. Suositusluonnos on valmistunut ja kommentteja siihen kerätään 10.12.2017 asti.

Envibase on ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvien tietojen avaamista, yhtenäistämistä ja käyttöä edistävä tietojärjestelmähanke. Hanke on kolmivuotinen (2015-17) ja sen toteuttavat Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopiston Luonnontieteellinen keskusmuseo ja Ilmatieteen laitos. Hankkeen tuottamien palveluiden loppukäyttäjiä ovat niin ympäristöhallinnon ammattilaiset, tutkijat, yritykset kuin kansalaiset.

Tavoitteena tiedon vaivaton käyttö

Envibasessa luodaan konkreettisia työvälineitä ympäristön seurantaan, tutkimukseen ja suojeluun. Hankkeen tavoitteena on avata ympäristöhallinnon tietoaineistoja, nykyaikaistaa ympäristön tilan seurantaa, vähentää päällekkäisiä tietojärjestelmiä ja helpottaa tiedon käyttöä. Hankkeessa luotavat työkalut perustuvat pääasiassa paikka-, satelliitti- ja lajitietoon sekä kansalaisten luonto- ja ympäristöhavaintoihin.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

  • Parantaa ympäristötiedon hankinnan, varastoinnin ja jakelun tehokkuutta sekä tiedon hyödynnettävyyttä
  • Parantaa olemassa olevien ja tulevaisuuden ympäristö- ja luonnonvaratietoa sisältävien aineistojen käytettävyyttä sekä aineistojen monipuolista käyttöä erityisesti ja ensi vaiheessa seurannassa.
  • Saattaa partnerien (SYKE, Ilmatieteen laitos ja LUOMUS) sovitut, erityisesti ympäristöseurannan kannalta tärkeät tietovarannot avoimeen käyttöön (avoin data)
  • Saattaa kansalaishavainnot ja tutkimuksissa kerätyt aineistot avoimeen yhteiskäyttöön
  • Rakentaa laajennettavissa oleva kokonaisuus, johon jo projektin aikana on mahdollista ottaa muita toimijoita mukaan

Envibase tuottaa monipuolisia hyötyjä

Hankkeen arvioidaan tuottavan suoria taloudellisia hyötyjä ja laadullisia hyötyjä. Suoria taloudellisia hyötyjä syntyy muun muassa ympäristön tilan seurannan ja raportoinnin tehostumisesta sekä tiedonhallinnan paranemisesta. Laadullisia hyötyjä koituu muun muassa eri tahojen tiedonsaannin paranemisesta, ympäristötiedon hyödyntämisestä elinkeinotoiminnassa sekä kansalaisten mahdollisuuksista tuottaa itse ja hyödyntää havaintotietoa.

Envibasessa tehty työ ja hankkeessa luotavat palvelut ovat hyödyksi ympäristöseurantojen laajassa uudistuksessa sekä valtionhallinnon tiedon avoimuutta edistävissä hankkeissa.

Esitteet

Envibase tehosteviiva

Lisätietoa

Yrjö Sucksdorff 125 px    Saku Anttila 125px

Kehittämispäällikkö
Yrjö Sucksdorff
Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 0295 251 659, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Erikoistutkija
Saku Anttila,
Suomen ympäristökeskus SYKE,
puh. 0295 251 069, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

                                  
Luomus logo EN SYKEn logo vaaka 130px Ilmatieteen laitoksen logo 200 px

 

Julkaistu 23.2.2016 klo 15.14, päivitetty 27.9.2017 klo 13.01