Rajanylityspaikat CITES-lajien tuonnissa ja viennissä

Suomeen EU:n ulkopuolelta tuotavat tai Suomen kautta EU:n ulkopuolelle vietävät CITES-lajien yksilöt (kasvit, eläimet, niiden osat tai niistä valmistetut tuotteet) on tuotava ja vietävä hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta. Tämä koskee myös kauttakuljetusta, mikäli yksilöt asetetaan passitusmenettelyyn.

Tuontiin ja vientiin tarvittavat CITES-luvat ja -todistukset on esitettävä tullissa. 

Tiettyjen eläinten ja eläinperäisten tuotteiden tuonti edellyttää rajaeläinlääkärin tarkastuksen ja tuontiluvat Evirasta. Samoin kasvien tuonti saattaa edellyttää kasvintarkastusta ja tuontilupaa Evirasta.

CITES-yksilöt on tarvittaessa ohjattava tullivalvonnassa hyväksytylle rajanylityspaikalle, eli passitettava. Suomen ympäristökeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla tuonti ja vienti voidaan sallia myös muiden tullitoimipaikkojen kautta. 

Tuonti ja vienti eläimet, niiden osat ja johdannaiset

CITES-sopimuksen piiriin kuuluvien eläinten, niiden osien tai niistä valmistettujen tuotteiden tuonti ja vienti on sallittua vain seuraavien tulliasemien ja rajanylityspaikkojen kautta:

  • Helsingin satama (eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen vaativien elävien eläinten tuonti on kielletty)
  • Helsinki-Vantaan lentoasema
  • Vaalimaa
  • Raja-Jooseppi (eläinläinlääkinnällisen rajatarkastuksen vaativien yksilöiden tuonti on kielletty)
  • Kilpisjärvi (ainoastaan norjalaista alkuperää olevien tai Norjaan EU-lainsäädännön mukaisesti tuotavaksi hyväksyttyjen yksilöiden tuonti on sallittua).

Varmista aina Elintarviketurvalllisuusvirastosta (Evira) mitä eläinlääkinnällisiä tarkastuksia ja lupia vaaditaan, kun tuot eläimiä tai eläinperäisiä tuotteita Suomeen.

Tuonit ja vienti kasvit, niiden osat ja johdannaiset

CITES-sopimuksen piiriin kuuluvien kasvien, niiden osien ja niistä valmistettujen tuotteiden tuonti ja vienti on mahdollista vain seuraavien tulliasemien ja rajanylityspaikkojen kautta:

  • Helsingin satama
  • Helsinki-Vantaan lentoasema
  • Vaalimaa
  • Turku

Varmista aina kasvintarkastuksesta (Evira), mitä tarkastuksia ja lupia tai todistuksia vaaditaan, kun tuot tai viet kasveja.  

Lisätietoja

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti: cites@ymparisto.fi, puh. 0295 251 000 (vaihde), faksi 09 5490 2791.

Julkaistu 9.8.2013 klo 15.35, päivitetty 3.9.2018 klo 15.41