Perhojen tuonti, vienti ja kauppa

Karhun karvoille ja useiden lintujen sulille vaaditaan tuonti- ja vientiluvat

Kalastuksessa käytettyjen perhojen vientiin Suomesta EU:n ulkopuolelle vaaditaan aina vientilupa, jos perhoissa on käytetty esimerkiksi karhun tai muun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 A- tai B-liitteen lajin karvoja tai höyheniä. Myös luonnonsuojelulain 45 § säätelee rauhoitettujen lajien kauppaa, vientiä ja tuontia.

Karhun karvoille ja muille A-liitteen lajeille vaaditaan myyntilupa EU:ssa

EU:n luonnonvaraisten kasvien ja eläinten kauppaa koskevan lainsäädännön A-liitteen lajeista valmistettuja tuotteita (esimerkiksi karhun karvoja) myytäessä on annettava ostajalle EU-todistus. Todistus osoittaa, että kyseessä on laillisesti hankittu tuote.

Varmista, että luvat ovat kunnossa ennen osallistumista kansainvälisiin perhokalastuskilpailuihin

Kansallisiin ja kansainvälisiin kalastuskilpailuihin osallistuvien perhokalastajien kannattaa varmistaa, että heillä on tarvittavat luvat ja todistukset. Kalastuskilpailuissa tarkistetaan usein luvat tai todistukset perhoissa käytetyille lajeille.

Eläinten osien tuontia, vientiä ja kauppaa sääntelee myös kansallinen lainsäädäntö

Katso luonnonsuojelulaki 45 § sekä metsästysasetus 31 §.

Lisätietoja

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti: cites@ymparisto.fi, puh. 0295 251 000 (vaihde), faksi 09 549 02 791.

 

Julkaistu 14.9.2013 klo 18.59, päivitetty 14.6.2016 klo 14.58