Suomessa metsästetyn karhun lihan ja osien myynti

Kaikkeen karhuun liittyvään kaupalliseen toimintaan vaaditaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) myöntämä myyntilupa eli ns. EU-todistus. Ilman tätä EU-todistusta on karhun ostaminen, ostajaksi tarjoutuminen, hankkiminen kaupallisiin tarkoituksiin, kaupallisessa tarkoituksessa näytteille asettaminen, käyttö taloudellisessa hyötymistarkoituksessa ja myynti, hallussapito myyntiä varten, myytäväksi tarjoaminen tai myymistä varten kuljettaminen kiellettyä. Sappirakon tai sapen myyntiin ei lupaa kuitenkaan myönnetä.

 

Karhu_Riku Lumiaro
Ruskeakarhu (Ursus arctos).

EU-todistusvaatimus koskee kokonaista karhua, sen osia ja sitä sisältäviä tuotteita. EU-todistus on voimassa joko Suomessa tai koko EU:n alueella. Todistuksen voimassaoloehdot on kirjattu EU-todistukseen.

Vain todistukseen kirjattu haltija voi myydä siinä kuvatun karhun, sen osat tai karhua sisältävät tuotteet, ellei todistuksessa toisin sanota.

Jos uusi omistaja haluaa puolestaan myydä karhua eteenpäin, on hänen haettava uusi EU-todistus omiin nimiinsä (hakemukseen liitetään alkuperäinen vanha EU-todistus sekä kauppakirja tai muu luovutusasiakirja, joilla todistetaan laillinen hankinta).

Samat määräykset koskevat myös seuraavia Suomessa esiintyviä riistalajeja: susi, ilves ja saukko.

Karhua koskevista CITES-määräyksistä on kerrottu laajemmin SYKEn ohjekirjeessä 'Suomen ympäristökeskuksen myöntämät luvat karhun vientiin, tuontiin ja myyntiin'.

Hakemuslomake

Sähköisen lomakepohjan voi tallentaa omalle koneelle täyttöä varten tai tulostaa ja täyttää käsin. Esitäyttö on tehty oletuksella, että metsästäjä itse – karhun ensimmäisenä omistajana – myy kaatamansa karhun lihaa tai muita osia.

SYKEn ohjeet

Ohjeet on päivitetty vuonna 2017.

Lisätietoja

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti; cites@ymparisto.fi, puh. 0295 251 000 (vaihde), faksi 09 5490 2791.
Julkaistu 9.8.2013 klo 17.44, päivitetty 25.8.2017 klo 10.54