Suomessa metsästetyn ilveksen lihan ja osien myynti

Kaikkeen ilvekseen liittyvään kaupalliseen toimintaan vaaditaan Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) myöntämä myyntilupa eli ns. EU-todistus. Ilman tätä EU-todistusta on ilveksen ostaminen, ostajaksi tarjoutuminen, hankkiminen kaupallisiin tarkoituksiin, kaupallisessa tarkoituksessa näytteille asettaminen, käyttö taloudellisessa hyötymistarkoituksessa ja myynti, hallussapito myyntiä varten, myytäväksi tarjoaminen tai myymistä varten kuljettaminen kiellettyä.

 

Ilves_Petri_Ahlroth_222Web.jpg
Ilves (Lynx lynx). © Riku Lumiaro.

EU-todistusvaatimus koskee kokonaista ilvestä, sen osia ja sitä sisältäviä tuotteita. EU-todistus on voimassa joko Suomessa tai koko EU:n alueella. Todistuksen voimassaoloehdot on kirjattu EU-todistukseen.

Vain todistukseen kirjattu haltija voi myydä siinä kuvatun ilveksen, sen osat tai ilvestä sisältävät tuotteet, ellei todistuksessa toisin sanota.

Jos uusi omistaja haluaa puolestaan myydä ilvestä eteenpäin, on hänen haettava uusi EU-todistus omiin nimiinsä (hakemukseen liitetään alkuperäinen vanha EU-todistus sekä kauppakirja tai muu luovutusasiakirja, joilla todistetaan laillinen hankinta).

Samat määräykset koskevat myös seuraavia Suomessa esiintyviä riistalajeja: susi, karhu ja saukko.

Hakemuslomake

Sähköisen lomakepohjan voi tallentaa omalle koneelle täyttöä varten tai tulostaa ja täyttää käsin. Esitäyttö on tehty oletuksella, että metsästäjä itse – ilveksen ensimmäisenä omistajana – myy kaatamansa ilveksen lihaa tai muita osia.

SYKEn ohjeet

Lisätietoja

Harry Helmisaari, Marja Pylvänäinen ja Stella From, sähköposti; cites@ymparisto.fi, puh. 0295 251 000 (vaihde), faksi 09 5490 2791.
Julkaistu 18.6.2014 klo 16.11, päivitetty 25.8.2017 klo 10.56
Aihealue: