Bölen tuulivioimapuisto, Närpiö

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

ARVIOINTIOHJELMA

YVA-menettely koskee Vindin Ab Oy:n Bölen tuulivoimapuistohanketta Bölen kylässä Närpiön kaupungissa. Yhtiö suunnittelee 25 - 29 tuulivoimalan hanketta Pjelaxin, Bölen, Perälän ja Myrkyn kylien väliselle alueelle. Hankealueen pinta-ala on noin 2 100 hehtaaria. Hankealue on suurelta osin metsämaata sekä puustoista suota. Lähin asutus on noin 1 km etäisyydellä tuulivoimaloista. Hanke- ja toiminnalliseen kokonaisuuteen kuuluu myös sähkönsiirto, maakaapeleita ja teitä. Osana valmistelua on laadittu lain ympäristövaikutusten arvioinnista (468/1994) mukaisesti arviointiohjelma, joka on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

Nähtävillä:

Kuulutus ja ohjelma hankkeen vaikutusten arvioinnista ovat virka-aikana nähtävillä 8.12.2014-19.1.2015 seuraavien kuntien virallisilla ilmoitustauluilla:

  • Närpiössä (Kyrkvägen 2),
  • Kristiinankaupungissa (Aitakatu 1-3),
  • Karijoella (Kristiinantie 3) ja
  • Teuvassa (Porvarintie 20 A 4).

Kuulutus ja arviointiohjelma toimitetaan yleisön nähtäville kuulutusajaksi myös seuraaviin kirjastoihin niiden aukioloaikoina:

  • Närpiön kaupunginkirjastoon, Kyrkvägen 2,
  • Kristiinankaupungin kirjastoon, Kauppatori 1,
  • Karijoen pääkirjastoon, Pappilankuja 4 ja
  • Teuvan kunnankirjastoon, Porvarintie 39

Mielipiteen esittäminen:

Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 19.1.2015 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Yleisötilaisuus:

Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään tiistaina 9.12.2014 Bölen nuorisoseurantalolla osoitteessa Kristinestadsvägen 576, 64240 Böle. Yleisötilaisuus pidetään ns. ”avoimet ovet” -periaatteella ja paikan päälle voi tulla milloin tahansa klo 16.00–19.00 välisenä aikana. Tilaisuudessa on mahdollista tutustua hankkeen suunnittelu-, YVA- ja kaava-aineistoon ja keskustella YVA-menettelyn yhteysviranomaisen, hankkeesta vastaavan ja hankkeen suunnittelijoiden kanssa. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

ARVIOINTISELOSTUS

Nähtävillä:

Kuulutus ja ruotsinkielinen arviointiselostus sekä suomenkielinen tiivistelmä hankkeen vaikutusten arvioinnista
ovat virka-aikana nähtävillä 22.7.2015 – 28.8.2015

  • Närpiössä, Kyrkvägen 2,
  • Kristiinankaupungissa, Aitakatu 1-3,
  • Karijoella, Kristiinantie 3 ja
  • Teuvassa, Porvarintie 20 A 4.

Kuulutus ja arviointiselostus toimitetaan yleisön nähtäville kuulutusajaksi lisäksi

  • Närpiön kaupunginkirjastoon, Kyrkvägen 2,
  • Kristiinankaupungin kirjastoon, Kauppatori 1,
  • Karijoen pääkirjastoon, Pappilankuja 4 ja
  • Teuvan kunnankirjastoon, Porvarintie 39.

Mielipiteen esittäminen:

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiselostuksesta mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 28.8.2015 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi Hankkeessa yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto arviointiselostuksesta on nähtävillä viimeistään kahden kuukauden kuluttua lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävillä samoissa paikoissa kuin arviointiselostuskin.

Yleisötilaisuus:

Arviointiselostusta koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 12.8.2015 klo 17-19 Tiukan koululla osoitteessa Lindbergintie 5. Yleisötilaisuus pidetään ”avoimet ovet” -periaatteella. Lyhyt esitys hankkeen tuloksista pidetään 17.30 alkaen.

Julkaistu 2.12.2014 klo 13.45, päivitetty 29.3.2016 klo 13.57

Aihealue: