Biotehdas Oy:n Oulun biokaasulaitoksen laajennushanke, Oulu

Diaarinumero POPELY/4217/2015
Hankkeesta vastaava Biotehdas Oy
Yhteyshenkilö Eeli Mykkänen, puh. 040 777 4327, etunimi.sukunimi@biotehdas.fi
Konsultti Watrec Oy
Yhteyshenkilö Jaana Tuppurainen, puh. 040 553 9005, etunimi.sukunimi@watrec.fi
Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Yhteyshenkilö Heli Törttö, puh. 0295 038 429, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tila Vireillä

Hankkeen kuvaus

Biotehdas Oy suunnittelee Oulun Jätehuollon Ruskon jätekeskusalueella sijaitsevan biokaasulaitoksen laajentamista. Laitos on tarkoitus laajentaa nykyisestä 19 000 tonnia vuodessa käsittelevästä laitoksesta 60 000 tonnia vuodessa käsitteleväksi laitokseksi.

 

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetään yksi hankevaihtoehto sekä ns. nollavaihtoehto:
 
Vaihtoehto VE 0+: Biokaasulaitoksen laajennusta ei toteuteta. Olemassa oleva biokaasulaitos käsittelee edelleen alueen biohajoavia jätejakeita 19 000 tonnia vuodessa. Syntynyt biokaasu toimitetaan hyödynnettäväksi kaasuna ja/tai jatkojalostetaan sähköksi ja lämmöksi tai liikennekäyttöön. Syntyneet ravinnejakeet hyödynnetään neste- ja kiintojakeina teollisuuteen ja peltokäyttöön. 

Vaihtoehto VE 1: Biokaasulaitos laajennetaan käsittelemään vuosittain 60 000 tonnia alueen biohajoavia jakeita. Syntynyt biokaasu toimitetaan hyödynnettäväksi kaasuna ja/tai jatkojalostetaan sähköksi ja lämmöksi tai liikennekäyttöön. Syntyneet ravinnejakeet hyödynnetään neste- ja kiintojakeina teollisuuteen ja peltokäyttöön. Tarvittaessa voidaan toteuttaa typenkonsentrointiprosessi nestejakeelle, jolloin osa vesistä viemäröidään.

Julkaistu 17.12.2015 klo 14.36, päivitetty 24.3.2016 klo 15.33