Biotalouden keinoin kohti ilmastokestävyyttä

Biotalouden keinoin kohti ilmastokestävyyttä (BILKE) on hanke, jolle maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt rahoituksen toukokuuhun 2016 saakka. 
 

Karjaa_Mynäjoki_JH_556x217px.jpg
© Janne Heikkinen
 

Ilmastokestävä paikallistalous

Ilmastokestävä paikallistalous on sopeutumiskykyinen ja tarjoaa mahdollisuuksia uudelle ympäristöliiketoiminnalle. Ilmastokestävyyden edistäminen paikallistasolla vaatii tietoa ilmastonmuutoksen ennustettavista vaikutuksista sekä koko toimintaympäristön ottamista huomioon. Olemassa olevien toimintojen tulevaisuuden ja kasvumahdollisuuksien turvaaminen ilmaston muuttuessa luo perustan myös uudelle liiketoiminnalle ja uusille palveluille.

Paikallistalouden ilmastokestävyyden edistämisen kautta voidaan saavuttaa esim. seuraavat tavoitteet:

  • Uusien teknologisten ratkaisujen tarpeen esille tuominen
  • Uusien ympäristöteknologioiden ja ympäristöliiketoiminnan kehittyminen
  • Toimijoiden tietoisuuden lisääntyminen ilmastokestävyyden merkityksestä
  • Investointien suunnitelmallisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden parantuminen
  • Ilmastomuutoksen eri talouden sektoreihin aiheuttaman riskin väheneminen
  • Ympäristön tilan parantuminen

Hankkeen tavoitteet

BILKE-hankkeen tavoitteena on edistää ilmastokestävyyttä ja biotaloutta Varsinais-Suomen pilottialueilla. Pilottialueina ovat Paimionjoen, Sirppujoen ja Mynäjoen valuma-alueet. Hanke pyrkii tuottamaan mahdollisimman paljon paikallisten tarpeita palvelevaa tietoa ilmastonmuutoksen paikallisista vaikutuksista. Lisäksi arvioidaan valuma-alueiden ja paikallisen liiketoiminnan haavoittuvuus ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Haavoittuvimpia alueita ja toimintoja tuetaan eri keinoin paikallisten toimintojen tulevaisuuden ja kasvumahdollisuuksien takaamiseksi.

Biotaloutta edistetään tuomalla alihyödynnetyt maa- ja vesitalouden uusiutuvat resurssit ja muut liiketoiminnan mahdollisuudet paikalliseen tietoisuuteen sekä luomalla näiden ympärille paikallisten muodostamia verkostoja ja symbiooseja. Lisäksi tuetaan ja edistetään uusien teknisten ratkaisujen, innovaatioiden ja toimintatapojen kehittämistä ja käyttöön ottoa. Paikallisten tarpeet ja paikallisen yhteistyön tukeminen ja edistäminen synergioiden synnyttämiseksi ovat kaikkien toimien lähtökohtana.

Maatalouteen liittyvän yrittäjyyden ja tekniikan edistämisen tavoitteena on myös edistää maatalouden ympäristötukeen sisältyvien tukien (innovaatiot ja yritystuet) kohdentamista tarkoituksenmukaisesti.
Julkaistu 20.8.2015 klo 13.07, päivitetty 29.10.2015 klo 14.54