Humuspehtoori Oy:n Aukeasuon käsittelykenttä, Pälkäne

Diaarinumero PIRELY/8/07.04/2011
Hankkeesta vastaava Humuspehtoori Oy
Yhteyshenkilö Reino Mantsinen, p. 0400 236 145, humuspehtoori(at)humuspehtoori.fi
Konsultti Sirium Oy
Yhteyshenkilö Marja-Liisa Suomalainen, p. 040 578 0782, marja(at)sirium.fi
Yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus
Yhteyshenkilö Leena Ivalo, p. 020 636 0050, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tila Päättynyt

Huom.! Hankkeen YVA-käsittely ei jatku (1.12.2014).

Arvioitava hanke ja sen vaihtoehdot

Hankkeessa on tarkoitus laajentaa olemassa olevaa Aukeasuon käsittelykenttää (os. Arajärventie 320, Pälkäne). Alueella vastaanotetaan ja välivarastoidaan metsäteollisuuden lietteitä sekä broilerin- ja hevosenlantaa, valmistetaan maanparannusaineita ja varastoidaan rengasrouhetta. Uutena toimintona alueelle suunnitellaan nestemäisten lannoitteiden tuotekehitystä sekä käytettyjen autonrenkaiden paloittelua ja välivarastointia. Käsittelykentälle tulee uusi vesienkäsittely ja tieyhteys.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) on mukana kolme vaihtoehtoa: toiminnan laajentaminen nykyisellä kenttäalueella, vaihtoehto VE0+ sekä toiminnan laajentaminen niin, että kenttäaluetta rakennetaan lisää, vaihtoehtot VE1 ja VE2.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma oli yleisön nähtävillä 1.11.–31.12.2011 kuulutuksen mukaisesti.

YVA-ohjelmasta järjestetiin yleisötilaisuus 29.11.2011 Onkkaalan VPK-talolla (Koulutie 3, Pälkäne).

YVA-ohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 31.12.2011 mennessä.

Yhteysviranomaisen lausunto YVA-ohjelmasta (pdf, 220 kt)

Arviointiselostus

Seuraavassa vaiheessa hankkeesta vastaava laatii arviointiselostuksen arviointiohjelman ja yhteysviranomaisen ohjelmasta antaman lausunnon perusteella. Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy yhteysviranomaisen lausuntoon arviointiselostuksesta.

Julkaistu 1.11.2011 klo 1.00, päivitetty 18.2.2015 klo 14.47

Aihealue:
Julkaisija: