Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta

Ajankohtaista

 • Hertan Alueidenkäyttö-osion tietosisältö on siirtynyt Elinympäristön tietopalvelu Liiteriin.

  Liiteriin on siirtynyt elinympäristön seurannan tietojärjestelmä (ELYSE), yhdyskuntarakenteen seuranta (YKR) sekä kaavoituksen seuranta. Lisäksi sinne on tuotettu ja tuotetaan jatkuvasti uusia karttatasoja ja tilastoja.

  Lisätietoa Liiteristä: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri

 • Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot (RASTI) -seminaari

  19.9.2017, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Helsinki

  Rakennetun ympäristön ja asumisen tietoaineistot (RASTI) -seminaari järjestetään Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) yhteistyönä. Seminaari tarjoaa ajankohtaista tietoa yhdyskuntarakenteen, elinympäristön, kaavoituksen ja asumisen tietoaineistoista ja analyysimenetelmistä sekä niiden hyödyntämisestä asumisen ja yhdyskuntien suunnittelussa, vaikutusten arvioinnissa ja seurannassa. Tämän vuoden pääteemana on kaupungistumisen haasteet asumiselle.

  Tilaisuus on maksuton.

  Ohjelma (julkaistaan elokuussa) ja ilmoittautuminen SYKE:n Koulutukset-sivun kautta.

  Ympäristöhallinnon rakennetun ympäristön tietojärjestelmät: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Rakennetun_ympariston_tietojarjestelmat

  Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan!

Alueidenkäytön tietojärjestelmät

Ympäristöhallinnon alueidenkäytön tietojärjestelmät sisältävät maankäytön suunnittelua palvelevaa valtakunnallista aineistoa suunnitelmista ja päätöksistä sekä rakennetusta ympäristöstä. Tälle sivulle on koottu yleistietoa järjestelmistä sekä linkit järjestelmien omille sivuille. Jos tietoa ei löydy näiltä sivuilta tai järjestelmien omilla sivuilla olevista käyttöohjeista, opastusta saa Suomen ympäristökeskuksesta:

Alueidenkäytön tietojärjestelmien sisällön ja käytön neuvonta

 • Sähköposti alu_tuki(a)ymparisto.fi
 • Tälle sivulle löydät lyhytosoitteella www.ymparisto.fi/aluneuvonta
Julkaistu 30.10.2013 klo 15.33, päivitetty 7.12.2016 klo 10.24