Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta

Ajankohtaista

  • Hertan Alueidenkäyttö-osion tietosisältö on siirtynyt Elinympäristön tietopalvelu Liiteriin.

    Liiteriin on siirtynyt elinympäristön seurannan tietojärjestelmä (ELYSE), yhdyskuntarakenteen seuranta (YKR) sekä kaavoituksen seuranta. Lisäksi sinne on tuotettu ja tuotetaan jatkuvasti uusia karttatasoja ja tilastoja.

    Lisätietoa Liiteristä: Elinympäristön tietopalvelu Liiteri

Alueidenkäytön tietojärjestelmät

Ympäristöhallinnon alueidenkäytön tietojärjestelmät sisältävät maankäytön suunnittelua palvelevaa valtakunnallista aineistoa suunnitelmista ja päätöksistä sekä rakennetusta ympäristöstä. Tälle sivulle on koottu yleistietoa järjestelmistä sekä linkit järjestelmien omille sivuille. Jos tietoa ei löydy näiltä sivuilta tai järjestelmien omilla sivuilla olevista käyttöohjeista, opastusta saa Suomen ympäristökeskuksesta:

Alueidenkäytön tietojärjestelmien sisällön ja käytön neuvonta

  • Puhelin 0295 251 066 arkisin klo 9.00-15.00
  • Sähköposti alu_tuki(a)ymparisto.fi
  • Tälle sivulle löydät lyhytosoitteella www.ymparisto.fi/aluneuvonta
Julkaistu 30.10.2013 klo 15.33, päivitetty 5.2.2016 klo 15.17