Rudus Oy:n Hollolan Korkeamäen kiviainestoiminta, Hollola

Diaarinumero HAMELY/1/07.04/2014
Hankkeesta vastaava Rudus Oy ja Ramboll Finland Oy
Yhteyshenkilö Rudus Oy: Juha Laurila, puh. 050 412 3637, juha.laurila(at)rudus.fi ja Ramboll Finland Oy: Antti Lepola, puh. 040 588 7557, antti.lepola(at)ramboll.fi
Yhteysviranomainen Hämeen ELY-keskus, Kirkkokatu 12, PL 29, 15141 Lahti
Yhteyshenkilö Markku Paananen, puh. 0295 025 167, faksi 03 589 9520, markku.paananen(at)ely-keskus.fi
Tila Vireillä
 • Arviointiohjelma saapunut 3.2.2014, YVA-ohjelma (pdf 3 167 kt)
 • Arviointiohjelma nähtävillä 12.2.-11.4.2014 Hollolan kunnanvirastossa, Virastotie 3, ja Lahden kaupungintalolla, Harjukatu 31
 • Kuulutus arviointiohjelmasta (pdf) 6.2.2014
 • Hanketta ja arviointiohjelmaa esitellään keskiviikkona 19.2.2014 klo 18.00 alkaen Jokimaan ravikeskuksen kahviossa, osoite Jokimaankatu 6, Lahti
 • Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta (pdf) 6.2.2014
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika 11.4.2014
 • Lausunto arviointiohjelmasta (pdf) 7.5.2014
 • YVA-selostus sivut 1-45 (pdf 7 Mt), sivut 46-113 (pdf 6,5 Mt), sivut 114-203 (pdf 4,8 Mt) YVA-selostuksen liitteet 1-5 (pdf 5,4 Mt)
 • Kuulutus arviointiselostuksesta (pdf) ja hankkeen YVA-selostus ovat nähtävillä 1.7.–31.8.2015 Hollolan kunnanvirastossa, Virastotie 3, ja Lahden kaupungintalolla, Harjukatu 31. YVA-selostus on nähtävillä myös Hollolan kunnankirjastossa, Nuottikuja 2, ja Lahden kaupunginkirjastossa, Kirkkokatu 31
 • Hanketta ja arviointiselostusta esitellään tiistaina 11.8.2015 klo 18.00 alkaen Jokimaan ravikeskuksen kahviossa, osoite Jokimaankatu 6, Lahti
 • Lausuntopyynto arviointiselostuksesta (pdf) 24.6.2015
 • Lausuntojen ja mielipiteiden määräaika 31.8.2015
 • Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (pdf) 21.10.2015

Hankkeen kuvaus:

Rudus Oy suunnittelee Hollolan kunnan Korkeamäen alueen toiminnan laajennusta. Hankkeeseen sisältyy kiviaineksen ottoa ja jatkojalostusta sekä tukitoimintoalue. Lisäksi hankealueella käsitellään kierrätyskiviaineksia, ja louhoksen loppukäyttömuotona tarkastellaan pilaantumattomien maa-ainesten vastaanottoa.

YVA-ohjelmavaiheessa hankkeella oli kolme vaihtoehtoa, YVA-selostuksessa vaihtoehtojen määrää on lisätty viiteen. Hankkeella on seuraavat vaihtoehdot:

 • VE 0+: Hankkeen toteuttaminen nykyisten lupapäätösten mukaisessa laajuudessa. Ottoalueen koko on yhteensä 14 ha ja ottomäärä 2,1 miljoonaa km3. Vaihtoehtoon ei sisälly uusia suunnittelualueelle kohdistuvia maa-aines- tai ympäristölupia.
 • VE 1: Kiviainesottoalueen laajentamisen nykyiseltä ottoalueelta laajennusalueelle kohti kaakkoa siten, että. ottoalueiden koko on yhteensä 30 ha ja ottomäärä 5,6 miljoonaa km3. Louhinta- ja suoja-alueille (27 ha) on suunniteltu maanvastaanottoa yhteensä 4,4 miljoonaa km3.
 • VE 2: Kiviainesten ottotoiminta ulotetaan syvemmälle louhintatasolle kuin VE 1:ssä. Samalla alueen maantäyttötilavuus kasvaa siten, että ottoalueen koko on yhteensä 30 ha ja ottomäärä 10,2 miljoonaa km3. Vaihtoehdossa on maantäyttöä 33 ha:n alueella 8,4 miljoonaa km3.
 • VE 3: Kuten VE 1, mutta kiviaineksen kierrätystoiminta on sijoitettu eri kohteeseen, hankealueen pohjoisosaan. Maanvastaanottoaluetta vaihtoehdossa on 32 ha ja täyttötilavuus 6,0 miljoonaa km3.
 • VE 4: Kalliota louhitaan syvältä VE 2:n tapaan. Kiviaineksen kierrätystoiminta on sijoitettu kuten VE 3:ssa. Maantäyttöä on 37 ha:n alueella yhteensä 11,5 miljoonaa km3.
   
Julkaistu 4.2.2014 klo 16.33, päivitetty 27.10.2015 klo 10.18

Julkaisija: