Lahti Energia Bio2020, Lahti

Diaarinumero HAMELY/5/07.04/2013
Hankkeesta vastaava Lahti Energia Oy
Yhteysviranomainen Hämeen ELY-keskus, Kirkkokatu 12 , PL 29, 15141 Lahti
Yhteyshenkilö Yksikön päällikkö Riitta Turunen, puh. 0295 025 173, faksi 03 589 9520, riitta.turunen(at)ely-keskus.fi
Tila Päättynyt

Hankkeen kuvaus: Hankkeessa on tarkoitus rakentaa sähköä ja kaukolämpöä tuottava polttoaineteholtaan 310 MW:n voimalaitos siihen liittyvine laitosrakenteineen, varastoineen ja sähkön siirron rakenteineen. Laitoksen polttoaineina voidaan käyttää biopolttoaineita, maatalouden biomassoja, erilliskerättyä kierrätyspolttoainetta, turvetta, hiiltä ja maakaasua. Voimalaitoksen toiminta edellyttää terminaalitoimintoja, joiden sijoitusvaihtoehtoina tarkastellaan Kymijärven laitosaluetta sekä Okeroisissa sijaitsevaa noin 11 hehtaarin aluetta. Uudella laitoksella on tarkoitus korvata käyttöikänsä päähän tuleva Kymijärvi I:n voimalaitos. Hankkeessa ei tarkastella toteuttamatta jättämisen vaihtoehtoa, koska uusi laitos tarvitaan Lahden, Hollolan ja Nastolan kaukolämmön tarpeen turvaamiseksi Kymijärvi I:n poistuessa käytöstä.

Julkaistu 7.8.2013 klo 12.27, päivitetty 13.5.2015 klo 13.34

Aihealue:
Julkaisija: