Lappfjärd Dagsmarkin tuulivoimapuisto, Kristiinankaupunki

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

ARVIOINTIOHJELMA

Nähtävillä:

Kuulutus ja ohjelma hankkeen vaikutusten arvioinnista ovat nähtävillä 7.10.-5.11.2013

  • Kristiinakaupungin kaupungin virallisella ilmoitustaululla, Raatihuone, Aitakatu 1, Kristiinankaupunki ja
  • Karijoen kunnan, Kristiinantie 3, Karijoki virallisella ilmoitustaululla 

Kuulutus ja arviointiohjelma on myös  yleisön nähtävänä 7.10.-5.11.2013

  • Kristiinakaupungin kaupunginkirjastossa, Kauppatori 1, Kristiinankaupunki ja
  • Karijoen pääkirjastossa, Pappilankuja 4, Karijoki

Mielipiteen esittäminen: Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 6.11.2013 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 262, 65100 Vaasa  tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Yleisötilaisuus:  Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään 15.10.2013 klo 17-20 osoitteessa Majbo, Nuorisoseurantalo, Åbackvägen 4, Dagsmark, Kristiinankaupunki.  Tilaisuudessa on yhteinen yleisötilaisuus -osuus ja sen jälkeen on mahdollista keskustella hankkeesta toimijan, kaavoittajan, konsultin sekä YVA-menettelyn yhteysviranomaisen kanssa.

ARVIOINTISELOSTUS

Nähtävillä:

Kuulutus ja arviointiselostus ovat virka- aikana nähtävillä 15.9. – 12.11.2014

  • Kristiinankaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Raatihuone, Aitakatu 1, I krs., 64100 Kristiinankaupunki ja
  • Karijoen kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Kristiinantie 3, 64350 Karijoki

sekä lisäksi yleisön nähtävänä aukioloaikana

  • Kristiinankaupungin kaupunginkirjastossa osoitteessa Kauppatori 1 ja
  • Karijoen pääkirjastossa, osoitteessa Pappilankuja 2, samana aikana.

Mielipiteen esittäminen: Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä viimeistään 12.11.2014 mennessä osoitteeseen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostilla kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi. ELY-keskukseen saapuneiden mielipiteiden ja lausuntojen esittäjät saavat postitse tiedoksi keskuksen lausunnon arviointiselostuksesta. Postiosoite on liitettävä mukaan. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta tulee myös 2/2 yleisesti nähtäville edellä mainittuihin nähtävilläolopaikkoihin sekä verkkosivulle kahden kuukauden päästä mielipiteiden ja lausuntojen määräajasta.

Yleisötilaisuus: Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään tiistaina 30.9. klo 17-19 osoitteessa Majbo, Nuorisoseurantalo, Åbackvägen 4, 64320 Dagsmark, Kristiinankaupunki.

 

 

Julkaistu 24.9.2013 klo 10.47, päivitetty 10.8.2015 klo 15.09

Aihealue: